นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการรับซื้อเศษยาง ภายใต้โครงการประชารัฐ

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 17.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุ […]

Read more

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และความสะอาดบ้านปูโยะ

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 16.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุ […]

Read more

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางสาย โคกกูยิ – เจาะแห ตามงบประมาณจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 15.30 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุ […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 15.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุ […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินการของโครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่ ม.6 บ้านโคกสือแด ต.ปูโยะ

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 14.30 น.   นายปรีชา นวลน้อย    นายอำ […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของโครงการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่ ม.2 บ้านปูโป๊ะ ต.มูโนะ

วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 14.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุ […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการโครงการปลูกต้นปาล์มในที่ดินร้างของพื้นที่บ้านลูโบะลือซง

เวลา 13.30 น. วันที่ 17 เม.ย. 60 นายปรีชา นายปรีชา นวลน้อย น […]

Read more
1 2 3