ปลัดอำเภอฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการและสมาชิก อส. ร่วมออกกำลังเต้นแอโรบิค เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพดีตามโครงการ 4 ดี

วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 15.30 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไห […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “สบาย สบาย สไตล์นายปรีชา” (นายอำเภอสุไหงโก-ลก) ผ่านทาง สวท.สุไหงโก-ลก

วันที่ 24 เม.ย. 60 เวลา 09.20 น. ณ สวท.สุไหงโก-ลก จังหวัดนรา […]

Read more

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการมหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร และการจัดการตลาดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 (กิจกรรมบิ๊กไบค์ไทยอาเซียนตอนใต้) “มหกรรมบิ๊กไบค์ ไทย-เมเลย์” (SUNGAIGOLOK INTERNATIONAL BIKEWEEK 2017)

เวลา 19.30 น. (ของวันที่ 29 เม.ย. 60) นายปรีชา นวลน้อย นายอำ […]

Read more

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะบิ๊กไบค์(กิจกรรมบิ๊กไบค์ไทยอาเซียนตอนใต้) “มหกรรมบิ๊กไบค์ ไทย-เมเลย์” (SUNGAIGOLOK INTERNATIONAL BIKEWEEK 2017)

เวลา 20.00 น. (ของวันที่ 28 เม.ย.60 ) นายปรีชา นวลน้อย นายอำ […]

Read more

ประชุมการแข่งขันปันจักสีลัต ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศจังหวัดนราธิวาส และเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดน ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 1

วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ […]

Read more
1 2 3